muzineheader

Muzine was een kleurrijk muzikaal project in samenwerking met de Open school Leuven en de Provincie Vlaams Brabant. Cursisten en docenten van Open School Leuven kregen de kans om samen een internationaal repertoire van liedjes te zingen, aangevuld met percussie of andere instrumentale begeleiding. Met cursisten afkomstig uit meer dan 50 landen, is ‘De Wereld’ goed vertegenwoordigd in de Open School. Door te werken vanuit de culturele muzikale bagage van dit voornamelijk anderstalig publiek kon het project “Mu – Zine” deze wereld, die vaak onzichtbaar aanwezig is, zichtbaar en hoorbaar maken op de school en ook daarbuiten.

Integratie- doelstelling
De thema’s waarover verschillende culturen zingen liggen vaak heel dicht bij elkaar. Een muzikaal project is boeiend voor iedereen die graag zingt en muziek maakt. Er werd in verschillende talen gezongen, ook liederen die deelnemers zelf aanbrachten en deelden met de groep. De doceertaal was Nederlands.

Methodiek
Voor deze doelgroep konden we niet echt terugvallen op de “klassieke” muziekdidactiek. Niet iedereen die graag muziek maakt kan noten lezen, en het zingen met een partituur is voor heel wat cursisten uit andere culturen nogal ongewoon. Composities werden dan ook zo veel mogelijk op het gehoor aangeleerd. Er werd tijd besteed aan een goede en speelse stemopwarming om een gezond stemgebruik te garanderen, en iedereen te laten wennen aan de klank van de groep. Na een tijdje begonnen enkele cursisten elkaar op deze manier hun liedjes te leren.

Het was belangrijk dat iedereen plezier kon beleven aan de sessies. Tegelijkertijd werd veel aandacht besteed aan het ontwikkelen en versterken van muzikale en vocale vaardigheden, en werd in het kader van een onze voorstellingen gewerkt naar een zo hoog mogelijk artistiek niveau.

Dit project werd begeleid door Geert Huybens en Greet Wielemans