.

“Polyfante” wil mensen met de nodige polyfone fantasie in contact brengen met hun eigen stem en muzikaliteit. In dit kader organiseert de vzw zelf zangworkshops, maar op vraag verplaats ik me graag in binnen- en buitenland om workshops te begeleiden.

De vraag naar ‘inclusief zingen’ met bijzondere doelgroepen krijgt bijzondere aandacht. Hierover lees je meer bij ‘projecten’.

Als ‘Natural voice practitioner’ sluit ik met sterk aan bij de principes van het ‘Natural voice Network’ (UK). Coachen van bestaande koren vanuit deze principes kan op vraag.

We zingen in verschillende talen, waar mogelijk ook liederen die deelnemers zelf aanbrengen en willen delen met de groep. Composities worden zo veel mogelijk op het gehoor aangeleerd. Er wordt steeds tijd besteed aan een beweeglijke en speelse stemopwarming, die een gezond stemgebruik garandeert, de creativiteit stimuleert, luistercapaciteiten ontwikkelt, en de samenhorigheid in de groep versterkt.
Het proces van de groep krijgt de volle aandacht: toegankelijkheid en ‘plezier hebben’ in zingen en muziek maken is de belangrijke focus. Respect voor individuen, tradities en creativiteit is essentieel.
Tegelijkertijd wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen en versterken van muzikale en vocale vaardigheden, en wordt gewerkt aan een zo hoog mogelijk artistiek niveau.

 
                                                                                 ***